hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

HOTELARSTWO

Hotelarstwo naukowo

czyli jak pomóc przyszłym hotelarzom zdać praktyczny egzamin
z przygotowania zawodowego

Dorota Krawiec

Nauczyciel zajęć praktycznych z hotelarstwa
Zespół Szkół nr 1 we Władysławowie
Polecenie do zadania 4

Hotel*** Żułamy 17.03.2006 r. otrzymał rooming list z Biura Turystycznego Orbit na okres 08-15.04.2006 r. Rezerwacja wynikała z umowy o allotment podpisanej na okres 01.01 - 31.12.2006 r.

Projekt realizacji / zgodnie z postanowieniem CKE w Warszawie/ powinien zawierać:

 1. Wykaz działań hotelu związanych z kompleksową obsługą gości skierowanych przez BT
 2. Komplet dokumentów związanych z przyjęciem zamówienia,
 3. Propozycję procedury zameldowania i wymeldowania gości skierowanych przez BT,
 4. Komplet dokumentów związanych z rozliczeniem pobytu gości skierowanych przez BT oraz ze sprzedażą usług hotelarskich z uwzględnieniem rodzaju usług.

Do opracowania projektu realizacji prac wykorzystaj:

 1. Umowę o allotment między Hotelem*** Żułamy a BT Orbit - Załącznik nr 1
 2. Rooming list z BT Orbit na okres 08-15.04.2006r. - Załącznik nr 2
 3. Ofertę hotelu Żułamy - Załącznik nr 3
 4. Grafik - stan obłożenia hotelu na miesiąc kwiecień 2006 - Załącznik nr 4
 5. Wzór karty meldunkowej - Załącznik nr 5
 6. Wzór karty pobytu - Załącznik nr 6
 7. Wzór Faktury VAT - Załącznik 7Załącznik nr 1

UMOWA O ALLOTMENT


Zawarta w dniu 14.12.2005 r. pomiędzy Biurem Turystycznym Orbit z siedzibą w Gdańsku, ul. Iwaszkiewicza 34/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku pod nr KRS 123456789, zwanym dalej BIUREM reprezentowanym przez:
Monikę Michałek - Dyrektor Oddziału
a Hotelem*** "Żułamy" z siedzibą w Chałupach, ul. Kaperska 54a 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gdańska pod nr KRS 987654321,zwanym dalej HOTELEM reprezentowanym przez:
Dominikę Rinc - Dyrektor Hotelu
o następującej treści:

§ 1

 1. Hotel oddaje do dyspozycji Biura 3 pokoje 2 osobowe na okres 01.01.2006 - 31.12.2006 r.
 2. Biuro może zamawiać dodatkowe, nie wymienione w §1 pokoje w systemie "na zapytanie". Rezerwacja dochodzi do skutku po jej pisemnym potwierdzeniu przez Hotel. Do rezerwacji tych zastosowanie mają ceny z załącznika nr 3 oraz upusty, o których mowa w §8.

§ 2

Biuro przekazywać będzie na bieżąco Hotelowi pisemną informację o klientach na 21 dni przed rozpoczęciem każdego 7-dniowego turnusu, o którym mowa w § 6. Po upływie tego terminu Hotel może dowolnie dysponować tymi pokojami, a Biuro chcąc je zarezerwować musi je dodatkowo zamówić i otrzymać pisemne potwierdzenie Hotelu.

§ 3

W przypadku rezygnacji z zamówionych wcześniej pisemnie usług Hotelu obowiązują następujące kary umowne:
- do 21 dni przed dniem przyjazdu - anulacja bezkosztowa
- 20-8 dni przed dniem przyjazdu - 50% cen zamówionych świadczeń
- 7-3 dni przed dniem przyjazdu - 80% cen zamówionych świadczeń
- poniżej 3 dni przed dniem przyjazdu -100% cen zamówionych świadczeń

§ 4

 1. Prowadząc działalność określoną niniejszą umową Biuro zobowiązuje się do wykonywania swoich obowiązków z należytą starannością.
 2. Biuro zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z zasadami uczciwości kupieckiej prowadzenia sprzedaży skierowań, a w szczególności do udzielania aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących warunków zakwaterowania w domkach Wynajmującego.

§ 5

Za wynikłe szkody powstałe podczas pobytu klientów odpowiadają finansowo klienci.

§ 6

Ustala się następujące terminy turnusów w hotelu: 7-dniowe (sobota 14:00 - sobota 11:00).
Wcześniejsze i późniejsze terminy na zamówienie

§ 7

Ustala się ceny noclegów podane w załączniku nr 3. Ceny ustalone w umowie zawierają podatek VAT i pozostaną niezmienne do momentu rozliczenia całości usług w bieżącym roku.

§8

Z tytułu prowadzonej działalności, o której mowa w §1, Biuro otrzymywać będzie 10 % upust od cen zawartych w załączniku nr 3.

§ 9

 1. Hotel przyjmuje turystów na podstawie voucherów lub skierowań wystawionych przez Biuro
 2. Płatności następować będą przelewem na podstawie faktur wystawianych przez Hotel, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Biuro.
 3. Płatności dokonywane będą przelewem na konto Wynajmującego w Banku Millenium, nr konta: 123456789123456789123456789

§ 10

 1. Biuro oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Nr NIP 587-569-12-13
 2. Hotel oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. Nr NIP: 587-789-12-34
 3. Podpisując niniejszą umowę Biuro upoważnia jednocześnie Hotel do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

§ 11

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia lecz nie wcześniej niż po zrealizowaniu przez Hotel zamówionych świadczeń i nie wcześniej niż po dokonaniu ostatecznych rozliczeń finansowych między stronami.
 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności.
 3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.

§ 12

 1. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie ewentualne spory strony starać się będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Stały Sąd Polubowny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

§ 13

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

BIURO
Monika Michałek
HOTEL
Dominika Rinc

Załączniki:
Załącznik nr 3 - oferta hotelu (cennik usług)Załącznik nr 2

Rooming list na okres 08.-15.04.2006
 

Biuro Turystyczne ORBIT
ul. Iwaszkiewicza 34/9
56 - 900 Gdańsk

Chałupy, 12-03-2006 r.

  Hotel "Żułamy" ***
ul. Kaperska54a
84 - 120 Chałupy

W oparciu o umowę o allotment podajemy niniejszym pokoje sprzedane na okres 08.-15.04.2006:

Pokój Ilość Imię i nazwisko Uwagi
2-osobowy 1 Anna i Andrzej Kowalscy  
2-osobowy 1 Jadwiga i Norbert Nowak + dziecko 2 lata, łóżeczko
2-osobowy 1 Jowita Szydło, Julita Nitka semiwegetarianki

Proszę o potwierdzenie powyższych rezerwacji oraz sprawdzenie możliwości dodatkowej rezerwacji dla Pani Justyny Kowalskiej w terminie 08-13.04.2006 w pokoju 1 osobowym na parterze blisko pokoju Państwa A. i A. Kowalskich.

Goście pragną na miejscu skorzystać z dodatkowych usług:
A.A. Kowalscy: 3 posiłki dziennie (od obiadu do śniadania), parking, kort tenisowy: 1h*5 razy, sauna: 1h*3 razy
J.N. Nowak: 1 dniowa wycieczka, 2 posiłki dziennie (od kolacji do śniadania),
J.Szydło, J. Nitka: 2 posiłki dziennie (od kolacji do śniadania), basen (po 5h każda), wypożyczenie roweru.

Proszę o dokonanie rezerwacji usług. Za wszystkie dodatkowe usługi goście płacą indywidualnie na miejscu.

Z poważaniem
Monika Michałek

Załącznik Nr 3

Oferta hotelu

Hotel "Żułamy" ***
ul. Kaperska 54a 1, 84 - 120 Chałupy
tel.: +54 222 021 fax: +54 220 566
zulamy@hotel.pl
NIP: 891-250-33-01
nr konta: 0012 0089 3450 6789
 

Hotel "Żułamy" położony jest w centrum Chałup, 200 metrów od plaży. Zaprasza swoich gości przez cały rok, oferując znakomitą kuchnię i wysoki standard świadczonych usług.
Do dyspozycji gości : apartamenty, pokoje 1-osobowe, 2-osobowe, 3-osobowe z dostawką, wszystkie posiadają łazienkę, radio, TV sat, telefon i lodówkę.
Na miejscu są 3 sale konferencyjne (mieszczące od 25 do 120 osób) wyposażone w profesjonalny sprzęt audiowizualny, a także siłownia, centrum odnowy biologicznej, restauracja, cukiernia oraz letnia kawiarnia.
Hotel dostosowany jest do przyjmowania osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Honorujemy karty płatnicze: VISA- Elektron, VISA, MasterCard.

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00 , a kończy o godzinie 11.00.Cennik usług hotelu :

Pokój Klienci indywidualni
01.10 - 30.04 01.05. - 30.09
1-osobowy 150 PLN 180 PLN
2-osobowy 200 PLN 230 PLN
3-osobowy 220 PLN 250 PLN
apartament 300 PLN 330 PLN

W cenie noclegu: śniadanie oraz podatek VAT.
Nocleg dzieci do lat 3 w pokoju rodziców - bezpłatnie.
Nocleg dla dzieci 3 - 7 lat w pokoju rodziców - 30% ceny od osoby za dobę.
Dostawka w pokoju trzyosobowym dla osoby dorosłej - 60 % ceny od osoby za dobę.
Dopłata za obiad - 25 PLN, kolację - 15 PLN.
Opłata za psa i inne zwierzęta -10 PLN za dobę.
Istnieje możliwość zastosowania 15 % upustu przy przyjazdach grupowych od ogólnej ceny.
Parking dozorowany jest przez całą dobę. Opłata za korzystanie z parkingu wynosi 15 zł za dobę.

Usługi dodatkowe:

Masaż całkowity - 80 PLN
Masaż częściowy - 18 PLN
Masaż kręgosłupa - 25 PLN
Jacuzzi - 24 PLN
Sauna - dla gości hotelowych bezpłatna
Basen - dla gości hotelowych bezpłatny
Solarium - 1,2 / min
Kort tenisowy - 15zł/ 1 h
Wypożyczenie roweru - 10 zł / 1 h
Usługi przewodnika - 240 zł / 5 godzin
 

Załącznik nr 4

GRAFIK REZERWACJI KWIECIEŃ 2006

Legenda:
R - rezerwacja
R - rezerwacja dla Biura Turystycznego Orbit (allotment)
X - zajęte

Załącznik nr 5

Wzór karty meldunkowej

karta meldunkowa

Załącznik Nr 6

Wzór karty pobytu

SERDECZNIE WITAMY W NASZYM HOTELU

Regulamin Hotelowy (wyciąg)

 • doba hotelowa zaczyna się o godz. 14:00 i kończy się o godz. 11:00;
 • przedłużanie pobytu będzie dokonywane w miarę wolnych miejsc;
 • odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych, artystycznych lub naukowych jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do sejfu w pokoju lub do depozytu hotelowego;
 • osoby odwiedzające naszych Gości proszone są o opuszczenie pokoi hotelowych przed godz. 22:00;
 • Goście zobowiązani są przestrzegać przepisy przeciwpożarowe hotelu;
 • Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za spowodowane uszkodzenie lub zniszczenie majątku hotelowego.

Regulamin Parkingu (wyciąg)

 • parking strzeżony jest przez Group 4 Falck, adres Gdańsk, Na Ostrowiu1, tel. +58 320 22 24, GSM + 48 603 603 646
 • parking czynny jest całą dobę , brama wjazdowa zamkniętą jest w godzinach 23.00 - 06.00;
 • pojazdy ustawiać należy na wyznaczonych miejscach
 • parking nie odpowiada za pozostawione w samochodzie przedmioty i sprzęt.

Dyrekcja

Serdecznie zapraszamy do następnych
wizyt w naszym hotelu
 

WELCOME TO OUR HOTEL

Hotel Regulations (extract)

 • 11:00 is our "check out" time; should you wish to extend your stay, please advise us before 10:00 a.m.;
 • space permitting, we will do out best to comply with your request;
 • the responsibility of the Hotel for damage or loss of valuables, money, securities and items having scientificor artistic value is limited - if these items are not deposited at reception desk;
 • persons visiting our Guests in their rooms are requested to leave before 10:00 p.m.;
 • the Hotel Guest will be responsible for damage or destruction of hotel property.

 

Car Park Regulations (extract)

 • car park security is provided by Group 4 Falck,address: Gdańsk, Budowlanych 31, tel. 58 320 22 24GSM + 48 603 603 646
 • the car park is open 24 hours a day;
 • vehicles should only be parked in assigned places;
 • the car park is not responsible for all the belongings left in the vehicle, that are not the car equipment, items of value are left in the vehicle at your own risk.

Manager

 
We cordially invite you to visit our hotel again

 

Załącznik nr 7

wzór faktury - plik pdf

 

[hotelarze.pl -  09.05.2006]

 
Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl