hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

TURYSTYKA

Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 - podstawowy instrument działania Polskiej Organizacji Turystycznej - pełny tekst

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Sportu i Turystyki, przyjęła w dniu 26 września 2008 r. dokument rządowy  „Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku”.
- plik .pdf (128 stron)

źródło: Ministerstwo Sportu i turystyki

09.02.2009 | Cele Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2009 r.: promocja i wzrost konkurencyjności polskiej turystyki
Wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej, promocja Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie i ocena wpływu kryzysu na polską turystykę - to główne plany Ministerstwa Sportu i Turystyki na 2009 r. w zakresie turystyki.
Jak poinformowała rzeczniczka resortu Małgorzata Pełechaty, celami działań resortu w tym roku będą: wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej, podniesienie jakości świadczenia usług turystycznych oraz rozpropagowanie w środowisku turystycznym informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych na rozwój turystyki.
Resort zamierza ponadto wpłynąć na wzrost uczestnictwa Polaków w turystyce krajowej i wypoczynku oraz promocję Polski, jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co sprawi, że zwiększy się liczba turystów i wzrosną wpływy z turystyki krajowej i zagranicznej.
Jak podała rzeczniczka resortu, turystyka wpisuje się także w przygotowania do EURO 2012, poprzez organizację w 2009 roku II Międzynarodowej Konferencji "Turystyka wobec UEFA EURO 2012".
"Wymienione cele przekładają się na szereg konkretnych zadań i form ich realizacji. Dla wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki turystycznej np. niezbędne jest - wśród innych zadań - tworzenie ram prawnych, mających wpływ na rozwój turystyki" - oceniła Pełechaty.
Poinformowała, że w 2009 r. zaplanowano nowelizację ustawy o usługach turystycznych oraz przygotowanie dwóch rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki, dotyczących udzielania pomocy publicznej w ramach Działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
"Projektowane zmiany w ustawie ograniczą zakres jej regulacji i uproszczą przepisy, co ułatwi prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych. Przyczynią się także do lepszej ochrony interesu klienta usług turystycznych" - podkreśliła rzeczniczka.
Dla wzrostu udziału Polaków w turystyce krajowej i wypoczynku zaplanowano m.in. wypracowanie nowych rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa osób uprawiających sporty zimowe w górach oraz opracowanie założeń do projektu ustawy o systemie szlaków turystycznych w Polsce.
Rzeczniczka zwróciła uwagę na fakt, iż wszystkie zadania będą realizowane w uwarunkowaniach "wynikających ze skutków kryzysu gospodarczego na świecie, jednak nie w sposób bierny".
"Podjęta zostanie próba oceny wpływu światowego kryzysu na rozwój turystyki w Polsce i zainicjowania działań zmniejszających jego negatywny wpływ, a także działania na rzecz ograniczenia spadku przyjazdów do Polski, spowodowanych wejściem Polski do Strefy Schengen" - poinformowała.
Wstępna "mapa drogowa", która uwzględni możliwe działania w krótkim okresie, aby sektor turystyki mógł "zapanować" nad szybko zmieniającą się sytuacją na świecie, powinna zostać opracowana na początku marca.
Jak podawał wcześniej resort sportu, zajmie się tym Komitet ds. Wspierania Turystyki Światowej Organizacji Turystyki, powołany w wyniku kryzysu na rynkach światowych. Komitet zebrał się po raz pierwszy pod koniec stycznia w Madrycie.
Podczas spotkania stwierdzono, że dotychczasowe doświadczenia sektora turystycznego pozwalają na ostrożny optymizm - sektor ten wykazywał bowiem odporność i odradzał się po kolejnych kryzysach, jakie miały miejsce w przeszłości. Kluczowy okaże się rok 2009, w którym "najboleśniej dadzą się we znaki skutki obecnej sytuacji na rynkach światowych".
Członkowie Komitetu ustalili, że jest to okazja do strategicznych zmian w sektorze, poprawy oferty i wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych, które wielokrotnie ratowały branżę.
Na spotkaniu mówiono, że bardzo ważna może okazać się obecność firm turystycznych w internecie. W wyniku obniżania kosztów, turyści będą dokonywać rezerwacji i poszukiwać nowych ofert właśnie w sieci. Stąd skuteczne mogą się okazać inwestycje w udostępnianie on-line zarówno materiałów promocyjno-informacyjnych, narzędzi do rezerwacji hoteli, lotów itd., jak i możliwości dokonywania opłat drogą elektroniczną. [źródło: wirtualnemedia.pl]

30.08.2007 | W związku z wejściem w życie z dniem 23 lipca 2007 rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. Nr 135 poz. 953) oraz Ministra Gospodarki (Dz.U. Nr 135 poz. 954) - dział administracji rządowej "Turystyka" został przeniesiony do zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki. Minister SiT jest dysponentem części 40 budżetu państwa.

 
Dane dot. ruchu turystycznego
Dane dot. ruchu turystycznego
 

NARODOWY PLAN ROZWOJU 2004-2006 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14.01.2003 r.
- spis treści - pełny tekst - Word plik.zip

Sejm RP

31.01.2008 r. Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji - informacja na temat barier w działalności branży turystycznej

28.11.2007 r. Komisja Gospodarki rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2008 w części budżetowej 40 - Turystyka

05.04.2006 r. Podkomisja stała do spraw rozwoju i promocji turystyki

11.10.2006 r. Komisja Rozwoju Przedsiębiorczości, obradująca pod przewodnictwem posła Eugeniusza Grzeszczaka, rozpatrzyła informację na temat funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w turystyce.

24.05.2006 r. Komisja Skarbu Państwa, obradująca pod przewodnictwem posłanki Hanny Gronkiewicz-Waltz, dokonała oceny przekształceń własnościowych w spółkach uzdrowiskowych.

05.04.2006 r. Komisja Gospodarki obradująca pod przewodnictwem posłów: Artura Zawiszy oraz Leonarda Krasulskiego, zrealizowała następujący porządek dzienny:
- informacja na temat uproszczenia procedur związanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz ocena stopnia wykorzystania środków unijnych na rozwój turystyki,
- wybór składu osobowego podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji turystyki.

 

10.03.2004 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, rozpatrzyła m.in. odpowiedź na dezyderat nr 20 w sprawie potencjalnych zagrożeń rozwoju sektora turystyki w Polsce.

07.01.2004 r. Komisje: Kultury Fizycznej i Sportu oraz Gospodarki, obradujące pod przewodnictwem posłów: Tadeusza Tomaszewskiego oraz Adama Szejnfelda, rozpatrzyły informację ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz ministra edukacji narodowej i sportu o stanie rozwoju turystyki młodzieżowej i szkolnej.

25.09.2003 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda na posiedzeniu wyjazdowym w Dukli, rozpatrzyła uwarunkowania rozwoju gospodarki na przykładzie gmin Beskidu Niskiego poprzez rozwój ekoturystyki, tworzenie i promocję produktów turystycznych, lokalnych produktów markowych i rękodzielniczych, rozwój infrastruktury do uprawiania turystyki aktywnej.

18.06.2003 r. Komisja Gospodarki, obradująca na wyjazdowym posiedzeniu w Starych Jabłonkach, pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda  przeprowadziła dyskusję na temat "Turystyka szansą rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur".

08.04. 2003 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posłów Romana Jagielińskiego / PLD/ i Adama Szejnfelda /PO/, rozpatrzyły: informację na temat rozwoju turystyki przyjazdowej z rynków wschodnich; informację na temat rozwoju turystyki w kontekście realizacji ustawy o usługach turystycznych; odpowiedź na dezyderat nr 8 Komisji w sprawie wsparcia rozwoju turystyki i promocji turystycznej Polski.

Wyciąg - 15.10.2002 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posłów Adama Szejnfelda oraz Marka Sawickiego, rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2003 r. w zakresie:  m.in. część budżetowa 40 - Turystyka

06.09.2002 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, omawiała następujące tematy: polskie uzdrowiska jako narodowy produkt turystyczny - informacja o stanie i perspektywach rozwoju uzdrowisk w Polsce w aspekcie przyjazdowej turystyki zdrowotnej; możliwości wykorzystania inwestycji turystycznych jako stymulatora rozwoju gospodarczego regionu, oraz przyjmowała: dezyderat w sprawie wsparcia rozwoju turystyki i promocji turystycznej Polski

27.08.2002 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, omawiała: plan działania Polskiej Organizacji Turystycznej na rok 2003

18.06.2002 r. Komisja Gospodarki, obradująca pod przewodnictwem posła Adama Szejnfelda, rozpatrywała  informację na temat stanu rozwoju turystyki oraz oceniała funkcjonowanie ustawy o usługach turystycznych.
 

09.07.1998 r. Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach, obradująca pod przewodnictwem posła Jerzego Ciemniewskiego, rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo przewozowe
(dot.odpowiedzialności hotelarza za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego)

24.11.2004 Interpelacja nr 8799 do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie opłat za wydanie dokumentów określających kategorię obiektu zakwaterowania w gospodarstwach agroturystycznych

25.02.2004 Interpelacja nr 6671 do ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie planowanych zmian w strukturze zarządzania turystyką

22.01.2004 Interpelacja nr 6321 do prezesa Rady Ministrów w sprawie społecznych skutków dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej oraz odpowiedź na interpelację

16.01.2004 Interpelacja nr 6260 do prezesa Rady Ministrów w sprawie pomocy rządu RP dla przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego eliminowanych z rynku przed akcesją z Unią Europejską oraz odpowiedź na interpelację

05.01.2004 Interpelacja nr 6070 do prezesa Rady Ministrów w sprawie promocji polskiej żywności oraz odpowiedź na interpelację

12.12.2003 Interpelacja nr 5930 do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań rządu w dziedzinie turystyki oraz odpowiedź na interpelację

11.12.2003 Interpelacja nr 5918 do prezesa Rady Ministrów w sprawie likwidacji Polskiej Organizacji Turystycznej oraz odpowiedź na interpelację

10.12.2003 Interpelacja nr 5934 do prezesa Rady Ministrów w sprawie stanu dostosowania polskich norm i przepisów dotyczących jakości produktów do dyrektyw europejskich oraz odpowiedź na interpelację

29.10.2003 Interpelacja nr 5404 do prezesa Rady Ministrów w sprawie certyfikatów unijnych (oznaczenie CE, system HACCP) oraz odpowiedź na interpelację

18.04. 2003 r. Interpelacja nr 3511 do ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie wymogów dotyczących funkcjonowania obiektów hotelarskich oraz odpowiedź na interpelację

11.02.2003 r. Interpelacja nr 2831 do ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie potrzeby opracowania projektu ustawy o turystyce szkolnej oraz odpowiedź na interpelację

28.02.2002 r. Interpelacja nr 778 do ministra gospodarki w sprawie zakresu i zasad funkcjonowania systemu usług hotelarskich oraz odpowiedź na interpelację

Senat RP

Oświadczenie złożone 06.03.2003 r. przez senator Wiesławę Sadowską skierowane do ministra gospodarki w sprawie problemów polskiej turystyki oraz odpowiedź

Oświadczenie złożone 08.08.2003 r. przez senatora Bogdana Podgórskiego skierowane do generalnego konserwatora zabytków w sprawie niezgodnego z prawem wyburzenia zabytkowego obiektu dawnego browaru w Krakowie przez inwestora hotelu Sheraton oraz odpowiedź

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów

Wyciąg - 19.04.2001 r. Komitet Ekonomiczny RM przyjął i rekomendował Radzie Ministrów przedłożony przez ministra gospodarki dokument Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006. Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w latach 2001-2006.

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Raport o stanie gospodarki turystycznej w latach 2001-2003, Warszawa marzec 2005. [źródło: MGiP]

Działanie 3. System Polskich Bonów Turystycznych (PBT) Dział: Ożywienie gospodarki -  wyciąg z Planu działania Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w 2003 r.

Wyciąg - 31.03.2003 r. - Harmonogram prac legislacyjnych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w roku 2003

Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych

11.04.2003 Wieliczka, Spotkanie Ministrów ds. Turystyki Krajów Grupy Wyszehradzkiej ... więcej

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

Wyciąg - Stan i uwarunkowania gospodarki światowej na przełomie lat 2002/2003

Wyciąg pkt. 7.4.2 - Turystyka - 04.2002 r. - Sfera społeczna w okresie transformacji.Zjawiska i tendencje.

 

 

Lista polskich Pomników Historii

 
 

10.04.2007 | Kto zajmie się promocją Polski?
Ministerstwo Gospodarki powołało zespół, który wskaże, jakie instytucje powinny się zajmować promocją naszej gospodarki i turystyki. Niewykluczone, że znów może dojść do próby połączenia Polskiej Organizacji Turystycznej z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
- Obawiam się, że ponownie mogą pojawić się propozycje stworzenia jednej instytucji odpowiedzialnej za promocję gospodarczą i turystyczną - mówi "Rz" Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki i członek zespołu powołanego przez Ministerstwo Gospodarki, którego pierwsze spotkanie odbyło się tuż przed Wielkanocą.
- Nie wykluczam, że znów pojawią się takie pomysły. Nie sądzę jednak, żeby takie rozwiązanie zostało przegłosowane - uważa Andrzej Saja, który w zespole reprezentuje Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego.
Przewodniczący zespołu Maciej Grelowski, który jest przedstawicielem ministra gospodarki, nie widzi natomiast w połączeniu instytucji nic złego. - Większość turystów odwiedzających Polskę to biznesmeni. Przyjeżdżają do nas, bo uważają, że jesteśmy dobrym krajem dorobienia interesów. I w ten sposób powinniśmy się promować, a nie na przykład za pomocą folkloru - mówi Grelowski. Dodaje, że postrzeganie promocji Polski przez pryzmat poszczególnych branż prowadzi do marnotrawienia pieniędzy. Koszty administracji są bowiem olbrzymie i w rezultacie na konkretne działania przeznaczona jest tylko niewielka część środków.
W skład zespołu powołanego przez MG weszli także przedstawiciele Kancelarii Premiera, BCC, PKPP Lewiatan, Konfederacji Pracodawców Polskich, Krajowej Izby Gospodarczej, Związku Powiatów Polskich i Związku Miast Polskich. Zespół ma przedstawić wyniki swoich prac do połowy czerwca. [źródło: www.rzeczpospolita.pl]

26.03.2007 | Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013
"... W latach 2001-2005 udział gospodarki turystycznej bez nakładów na inwestycje w PKB wynosił 5-6%, a udział sektora turystycznego około 2%. Dla zwiększenia tego udziału w latach 2006-2015 niezbędny jest wzrost popytu turystycznego (mierzonego wydatkami poszczególnych segmentów rynku turystycznego) w tempie przekraczającym przewidywane tempo wzrostu PKB.
...Aby zrealizować przyjęte prognozy rozwoju ruchu turystycznego w Polsce oraz założenia dotyczące szybkiego tempa wzrostu dochodów z turystyki niezbędne są nakłady na realizację nowych inwestycji i modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej oraz rozwój bazy dla świadczenia usług kulturalno-rekreacyjnych, a także nakłady na rozwój ilościowy i jakościowy kadr obsługujących turystów. Zakłada się, że nakłady te poniosą inwestorzy prywatni przy istotnym wsparciu środków publicznych, w tym środków z Unii Europejskiej. Nakłady inwestycyjne muszą w pierwszym rzędzie zagwarantować:
... - Zahamowanie spadku liczby miejsc noclegowych (o ponad 98 tys. w latach 2000-2005) i wzrost liczby miejsc do 809 tys. w 2015 roku. W latach 2007-2013 powinno powstać około 155 tys. nowych miejsc noclegowych, które przy zwiększonym do 50% wykorzystaniu przyjmą dodatkowo 3 750 tys. gości. ...
W celu zapewnienia skutecznej realizacji polityki turystycznej państwa oraz mając na uwadze interdyscyplinarność i wielopłaszczyznowość problematyki rozwoju turystyki Prezes Rady Ministrów powoła zarządzeniem Międzyresortowy Zespół ds. koordynacji zadań Rządu zawartych w Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013, w skład którego wejdą wysokiej rangi przedstawiciele tych ministerstw i urzędów centralnych, których zakres działania wywiera istotny wpływ na rozwój polskiej turystyki. Przewodniczącym Zespołu będzie minister właściwy ds. turystyki...."
Projekt Strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013 został przekazany Ministerstwu Rozwoju Regionalnego w celu zaopiniowania zgodności dokumentu ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015. Po akceptacji zostanie on przedłożony Komitetowi Stałemu Rady Ministrów. [źródło: www.mg.gov.pl]

24.01.2006 | Nowy Prezes POT
23.01.2006 Rada Polskiej Organizacji Turystycznej pozytywnie zaopiniowała odwołanie za stanowiska Prezesa POT, pana Andrzeja Kozłowskiego. Rada zaopiniowała pozytywnie powołanie na stanowisko Prezesa POT, pana Tomasza Wilczaka, podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. [źródło: POT]

11.01.2006 | Ciekawostki - hotelarstwo, turystyka - dane za 2005 r.

 

23.05.2005 | Krajowa kampania promocyjna Polskiej Organizacji Turystycznej. W Centrum Handlowym Blue City w Warszawie POT rozpoczął prezentację polskich regionów, ich atrakcji i produktów turystycznych. Pierwsza prezentacja - województwa dolnośląskiego - odbyła się w dniach 21-22.05.2005r. ... więcej

19.03.2003 r. II Forum Inwestycji Turystycznych

 
Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl