hotelarze.pl   hotel.pl
  Turystyka   Hotelarstwo    Gastronomia Dzisiaj:  English  
HOTELARSTWO
Hotel
Marketing i sprzedaż
 
GASTRONOMIA
Gastronomia
Kelnerstwo
Kuchnia
Urządzenia gastronomiczne
 
TURYSTYKA
Turystyka
 
KSIĘGARNIA
Zapraszamy do księgarni
 
Pomoce naukowe-hotelarstwo
Hotelarz online - testy dla hotelarzy
Zadania praktyczne dla hotelarzy
Zadania i testy egzaminacyjne
DLA NAUCZYCIELI
Praktyki, Staże

Pomoce naukowe-gastronomia
Hotelarz online -testy z gastronomii
 
Pomoce naukowe-turystyka
Hotelarz online - testy z turystyki
Zadania praktyczne
Zadania i testy egzaminacyjne  
PRZEPISY PRAWNE
dot. obiektów hotelarskich
dot. ochrony przeciwpożarowej
prawo żywnościowe
 
KONFERENCJE, KONKURSY
Konferencje, szkolenia ...
Relacje z konkursów
 
TARGI
Targi turystyczne
Relacje z targów
 
ORGANIZACJE BRANŻOWE
Organizacje turystyczne
Organizacje kucharzy
 
EKSPERCI
Hotelarstwo
Gastronomia
ARCHIWUM WIADOMOŚCI
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
 

Jeśli pragniesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie - podaj swój

 adres e-mailZapisz się
Wypisz się


Jeden z zaledwie czterech 7-gwiazdkowych hoteli na świecie The Beijing 7-star Morgan Plaza został oddany gościom tuż przed otwarciem Olimpiady w Pekinie. Goście zatrzymujący się w tym 48-piętrowym hotelu mają do dyspozycji teren o powierzchni prawie 10 ha, gdzie mogą znaleźć centra handlowe, modne apartamenty, najlepszą na świecie restaurację japońską, a nawet świątynię.

Liniowiec marzeń Queen Victoria - powstała w 2007 r., ale zanim to się stało, zbierano opinie osób podróżujących Queen Elizabeth i Queen Mary. To dwie siostry Viktorii - wszystkie należą do eleganckiej linii Cunard. Na statku o długości 294 metrów, szerokości 32 metrów i wysokości 55 metrów, znajduje się m.in.: okazałe lobby z dziełami sztuki, 8 restauracji i barów, kluby nocne, sale klubowe, teatr, kino, kasyno. Jest też SPA, fitness center, baseny i jacuzzi. Wszystko w pięknych, stylowych wnętrzach, które mają zapewnić jak najwyższą jakość wypoczynku. Na wycieczkowcu są atrakcje niespotykane na innych liniowcach, m.in. prywatne loże w trzypiętrowym Royal Court Theatre, pierwsze na świecie pływające muzeum, dwupiętrowa biblioteka z drewnianą boazerią, sześcioma tysiącami wolumenów z całego świata oraz pięknymi spiralnymi schodami, konserwatorium w stylu kolonialnym z fontanną tonącą w zieleni i ruchomym szklanym dachem, trasa do joggingu czy sekretna wiktoriańska alkowa. Na pokład liniowiec zabiera 2 tys. pasażerów. Oddaje im do dyspozycji ponad 1000 kabin. O ich komfort dba załoga licząca 900 osób. Najtańszy bilet na rejs kosztuje niecałe 1000 euro, najdroższy, np. dookoła świata, kosztuje ok. 8 tys. euro.

Podstawowym wskaźnikiem w hotelarstwie są zrealizowane, dzienne obroty każdego wybudowanego pokoju. RevPar jest otrzymywany z iloczynu współczynnika wynajmu pokoi (frekwencja = liczba sprzedanych pokojonocy / liczba pokoi x 100 %) i średniej ceny za pokój (ADR).
uwaga: RevPAR nie bierze pod uwagę dochodów z innych usług hotelu, takich jak restauracje, spa, przystanie, kasyna itp. Przykład:

- średnia frekwencja : 50,76%
- średnia cena w złotych za dobę
  hotelową: 237,83 zł,
- wskaźnik REVPAR wynosi: 120,73zł
 

Punkt rentowności działalności hotelarskiej (Lmin) - jest to minimalna liczba miejsc noclegowych lub pokoi jaką należy sprzedać, aby zapewnić pokrycie kosztów
Lmin = Ks/(c-kz)
Ks-całkowite koszty stałe; c-cena pokoju lub miejsca noclegowego; kz -jednostkowe koszty zmienne przypadające na jedno miejsce noclegowe lub pokój

Hotspot - to otwarty i dostępny publicznie punkt dostępu, umożliwiający dostęp do Internetu za pomocą sieci bezprzewodowej (WiFi). Hotspoty najczęściej instalowane są hotelach, restauracjach, centrach handlowych, na lotniskach, dworcach, szpitalach i uczelniach. Dzięki nim posiadacze przenośnych komputerów wyposażonych w kartę sieciową standardu 802.11 mogą podłączyć się do Internetu. Czasami usługa taka jest bezpłatna.

Marketing - najważniejszy cel:  dotarcie z właściwym komunikatem do właściwych osób za najniższą cenę.

M-Marketing (mobile marketing) - są to wszystkie formy realizacji strategii komunikacyjnych, wynikających z planu marketingowego, przy pomocy telefonu komórkowego i z wykorzystaniem jego możliwości. Do narzędzi M-Marketingu należą SMS-y, MMS-y i EMS-y - wiadomość głosowa, przetworzona elektronicznie. Usługi te zrobiły błyskotliwą karierę i są obecnie najchętniej wykorzystywane, głównie ze względu na swą prostotę i niskie koszty. M-Marketing można zastosować w serwisach informacyjnych, w konkursach konsumenckich czy w głosowaniu w konkursach.

Event - wydarzenie,  spotkanie (towarzyskie, mecz), zawody.
Event - rozumiemy jako każdą formę wydarzenia typu handlowego albo promocyjnego  o charakterze bardziej masowym, jak np. koncert.
Najważniejsze elementy dobrego eventu to: oryginalność, odwaga pomysłu i spójność projektu z komunikacją marki.

non-event - fiasko

Przepisy dot. obiektów hotelarskich

WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA, KWALIFIKACJI PERSONELU
ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH

DLA HOTELI

Załącznik Nr 1 do rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 19 sierpnia 2004 r.
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 22 poz. 169
zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 259 poz. 1553)
 

zwroty nieobowiązujące - są przekreślone
zmiany wynikające z rozp. z dn. 08.08.2002 r. - są wyróżnione kolorem czerwonym
zmiany wynikające z rozporządzenia z dnia 19.08.2004 r. są wyróżnione kolorem zielonym
zmiany wynikające z rozporządzenia z dnia 16.11.2011 r. są wyróżnione kolorem niebieskim


  1. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
  2. Instalacje i urządzenia techniczne
  3. Podstawowe elementy dotyczące funkcji, programu obsługowego i użytkowości obiektu
  4. Część mieszkalna
  5. Oferta usług podstawowych i uzupełniających
  6. Kwalifikacje zawodowe personelu Inne
  7. Zał. nr 8 - Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów, do potrzeb osób niepełnosprawnych

I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia

Lp.

WYMAGANIA

***** **** *** ** *
1. Obiekt stanowi odrębny budynek lub wydzieloną część budynku stanowiącą funkcjonalnie całość, lub zespół budynków  wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Obiekty zlokalizowane w wielu budynkach powinny być połączone stałymi zabudowanymi przejściami, zapewniającymi dostęp do wszystkich usług w obiekcie.

O

O

O

O

O

2. Obiekty całoroczne zlokalizowane w wielu budynkach powinny być połączone stałymi zabudowanymi przejściami, zapewniającymi dostęp do wszystkich usług w obiekcie. Nie dotyczy obiektów zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym

Wymaganie to nie dotyczy obiektów zlokalizowanych w miejscowościach o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym, które uzyskały zaszeregowanie na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2001 r. Nr 66, poz.665 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1190)

O O O    
I. Zewnętrzne elementy zagospodarowania i urządzenia
2. Bezpośrednie wejście do hallu recepcyjnego, chronione przed nadmiernym napływem chłodnego powietrza z zewnątrz O O O O O
3. Górna osłona nad głównym wejściem, usytuowanie wejścia we wnęce lub zapewnienie podwójnych drzwi automatycznie otwieranych lub obrotowych O O O O  
4. Górna osłona nad podjazdem do obiektu na wysokości co najmniej 4,5 m O O      
5. Oddzielne wejście do restauracji (nie dotyczy obiektów, w których zespół gastronomiczny umieszczony jest na wyższych kondygnacjach);          
  1) bez względu na wielkość obiektu O O      
  2) w obiektach powyżej 100 j.m.     O    
5. Oddzielne wejście i wydzielona droga bagażu gości w obiektach powyżej 100 j.m. O        
6. Wydzielona droga dostaw. Nie dotyczy hoteli*** w zwartej zabudowie miejskiej O O O    
7. Zagospodarowanie otoczenia obiektu obejmujące utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojść, należyte utrzymanie zieleni ozdobnej i izolacyjnej, oświetlenie terenu i oddzielenie części gospodarczej od części dostępnej dla gości.

Infrastruktura techniczna przy obiekcie (utwardzona nawierzchnia dojazdowa i piesze dojścia, zewnętrzne oświetlenie, wydzielone zaplecze gospodarcze)

O O O O O
8. 1) Zapewnienie miejsca postojowego na czas przyjazdu i odjazdu gości O O O O O
2) Zapewnienie strzeżonego parkingu, strzeżonego garażu, strzeżonego miejsca postojowego lub usługi odwozu/przywozu samochodu na/z strzeżony parking O O      
3) Hotele poza zwartą zabudową miejską: zapewnienie parkingu, garażu lub miejsca postojowego     O O O
4) Zapewnienie strzeżonego parkingu lub strzeżonego garażu dla wszystkich j.m.          
8. Strzeżone garaże lub strzeżone parkingi, w motelach zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m. Nie dotyczy hoteli zlokalizowanych w zwartej  zabudowie miejskiej, w których należy zapewnić miejsce postojowe na czas przyjazdu i odjazdu gości. Na życzenie gości odstawienie samochodów na parking O O O    
10. Parkingi lub miejsca postojowe przy obiekcie, w motelach zapewniające miejsca postojowe dla wszystkich j.m.

W hotelach zlokalizowanych w zwartej zabudowie miejskiej wydzielone miejsca postojowe i możliwość parkowania maksymalnie 400 m od obiektu. Na życzenie gości rezerwacja miejsc na parkingach. W obiektach działających w dniu wejścia w życie wymagań na terenie parków narodowych dopuszcza się zachowanie warunków parkowania określonych w uprzednio wydanych decyzjach

    O    
11. Możliwość parkowania środków lokomocji gości przy obiekcie lub maksymalnie 400 m od obiektu       O O
12. Zagospodarowanie terenu: zieleń ozdobna i izolacyjna. Nie dotyczy hoteli w zwartej zabudowie miejskiej. O O O O O

o - wymaganie obowiązuje
j.m. - jednostka mieszkalna
w.h.s. - węzeł higieniczno-sanitarny
OC - obsługa codzienna
OT-1 - obsługa techniczna nr 1

1) - wentylacja mechaniczna powinna zapewniać wymianę powietrza zgodnie z Polską Normą oraz usuwanie zapachów w całym obiekcie; w salach konferencyjnych hoteli *** wymagana jest klimatyzacja.
2) - dopuszcza się elementy dwufunkcyjne

3) - którego program został zatwierdzony przez wojewodę, prowadzony przez szkoły publiczne i niepubliczne posiadające uprawnienia szkół publicznych kształcące w zakresie hotelarstwa oraz przez organizacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych hotelarzy.

3) praktyka hotelarska:
a) w odniesieniu do przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie na własny rachunek - praktyka potwierdzona wpisem do ewidencji gospodarczej lub wpisem do rejestru przedsiębiorców działalności obejmującej usługi hotelarskie, albo wpisem do ewidencji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

b) w odniesieniu do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy - praktyka potwierdzona zaświadczeniem wystawionym przez przedsiębiorcę spełniającego warunki, o których mowa w lit. a)

4) potwierdzona dokumentami określonymi w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz.U. Nr 70, poz. 824), albo świadectwem znajomości języka obcego wystawionym przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę, w zakresie wymaganym od pilotów wycieczek lub oceną z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub oceną z egzaminu z języka obcego na studiach wyższych udokumentowana wpisem do indeksu. Nie wymaga dokumentowania znajomość języka obcego przez osoby posiadające wykształcenie hotelarskie.

[hotelarze.pl - 2011]

Hotelarz online - pierwsze w internecie testy dla każdego hotelarza.

Copyright © 2000-2008 Hotelarze.pl | Dodaj do Ulubionych | Redakcja | e-mail: redakcja@hotelarze.pl